. Д-р Теодора Недялкова / Специализант в катедра Пародонтология в ФДМ София Д-р Теодора Недялкова е родена в София. Завършва Медицински Университет - Факултет по Дентална медицина - София през 2005 г. Започва работа в Клиники Недялков, в кабинета намиращ се на бул. "Княз Дондуков" 105. Там работи до 2012г. През това време посещава курсове и квалификационни програми в областта на ендодонтията, естетичната стоматология, импл . Доц. Красимира Икономова / Доц. Красимира Икономова е завършила медицина в Софийския медицинск и университет. През 1990 г. защитава дисертация върху цитохимия на левкоцитите. От 1990 г. работи в Лабораторията по клинична лаборатория и имунология към Многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. От 2000 г. е завеждащ лаборатория, а от 2005 г. е доцент.Притежава две медицински ... . Доц. Кузман Гиров / Доц. Кузман Гиров е началник катедра Доц. Кузман Гиров е началник катедра "Хирургия" и началник на Клиника по съдова хирургия и ангиология при ВМА. Роден е на 18 септември 1951 г. в Пловдив. Завършва медицина във ВМИ – Пловдив 1977 г. Има специалности по хирургия (1984 г.), военнополева хирургия (1988 г.), съдова хирургия (1995 г.) Специализира във Франция и Швеция. Защитава дисертация за получаване на ... . Д-р Венцислава Недева / Завежда диагностично-консултативен кабинет по невроофталмология към МБАЛНП „Свети Наум“. Д-р Венцислава Недева е главен асистент към Катедра по неврология на Медицински университет - София. Завършва Медицински факултет - София през 1973 г. Придобива специалност офталмология през 1976 г. Работи като главен асистент в Катедра по очни болести към Медицински факултет до 1983 г. Продължава като главен асистент невроофталмолог в Катедра по неврология. Специализира в ... . Д-р Милко Ковачев / Специалност е пластична хирургия Д-р Милко Ковачев е завършил медицина в Украйна. Специализирал е в Районната болница в Ихтиман. Първата му специалност е обща хирургия. Работил е 10 години в „Пирогов” в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия. Втората му специалност е пластична хирургия. В момента работи в Частен медицински център „Д-р Николай Георгиев”. Член е на Българската ... . проф. Донка Байкова / специалист по хранене и диететика Професор Донка Байкова е специалист по хранене и диететика. Тя е един от водещите диетолози у нас. Специализирала е здравословно хранене в Германия, Унгария и Словакия. Преподава “Хранене и диететика” в курсове за следдипломна квалификация на завършили „Медицина” студенти. Заместник-председател е на Българското научно дружество по хранене и ... . доц. Васил Каракостов / Доц. Каракостов работи в болница „Св. Иван Рилски” в София и е един от водещите специалисти у нас в областта на вертебропластиката. Доц. Васил Каракостов е роден през 1958 година в Смолян. Висшето си образование завършва в Медицински университет – Пловдив. През 1986 г. придобива специалност по неврохирургия. През 2004 г. получава образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност, а през 2006 г. става доцент. Специализира в Цюрих, Женева, Стокхолм, Мюнхен. Член е на ... . Проф. Зоя Горанова / Председател е на Българската асоциация по иглотерапия за кинезитерапевтите, която е член на Световната федерация по китайска медицина. Проф. Зоя Горанова е родена в София. Завършва бакалавърска степен по акушерство, а после и кинезитерапия в Националната спортна академия. Завършила е китайска филология в Софийския университет, както и китайска медицина, иглотерапия и масаж в Пекин. Доктор на науките е в областта на китайската медицина и кинезитерапията. Председател е на Българската асоциация по ... . Доц. Ивона Даскалова / Доц. Ивона Даскалова е началник Клиника по ендокринология при ВМА. Родена е в София. Завършва Медицинската академия. Има признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична фармакология и терапия, медицинска информатика и здравен мениджмънт. Специализира в Германия, Дания, САЩ. Доктор по медицина - 1999 г. Била е началник на Клиника по ендокринология към Университетска болница Стара Загора, ...