Д-р Д. Хазърбасанов: Това, че водим по инфаркти, е мит на статистиката

Д-р Д. Хазърбасанов: Това, че водим по инфаркти, е мит на статистиката Дълги години у нас липсваше адекватната кардиологична помощ особено в областта на инвазивната кардиология, казва един от водещите ни кардиолози.


Новата супермодерна многопрофилна болница „Софиямед” отваря врати днес. Болницата разполага с операционен блок със 7 операционни зали, като в това число не влизат отделението по акушерство и гинекология, травматологичното отделение, урологията и инвазивната кардиология, които разполагат със собствени операционни зали и катетеризационни лаборатории.

За пациентите на болницата ще се грижат едни от най-добрите медицински специалисти на България, които успешно си партнират с колеги от други български и чуждестранни болници. По-голяма част от лекарите са специализирали в чужбина, благодарение на което при по-особени патологии и клинични случаи ще се осъществяват консултации и телеконференции със специалисти от клиники в Канада, Швейцария, Франция, Германия и др.

„Тежката” апаратура в четири от отделенията на болницата е доставена от една от водещите компании за медицинска апаратура - Siemens. За нуждите на болничното заведение са доставени: модерен ядрено-магнитен резонанс, 16-срезов компютърен томограф, графично-скопичен рентгенов апарат, два графични рентгенови апарата, два мобилни рентгенови апарата, съвременен ангиограф с най-ниски дози на облъчване, ултразвуков ехокардиографски апарат от висок клас и C-рамо за ортопедия.

Диагностичната апаратура на лечебното заведение е от най-висок клас в България. В отделението по инвазивна кардиология се извършват всички високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури за оценка и лечение на миокарден инфаркт, коронарна болест на сърцето, придобити сърдечни пороци, както и вродени сърдечни аномалии.

Един от водещите специалисти в това отделение е д-р Добри Хазърбасанов, който има многогодишен опит в интервенционалната  кардиология и 4 години опит в Канада с лечение на сърдечна недостатъчност и програма за сърдечна трансплатация.

Интервю на Ана Кочева

- Д-р Хазърбасанов,  вече е известно, че нова многопрофилна болница от най-висок клас отваря официално врати в столицата на 9 май. Ще издържите ли на конкуренцията, все пак вече има утвърдени подобни болници?

- Kачеството на медицинската дейност е определящо за нивото на такива лечебни заведения. В действителност болници от такъв тип в София досега нямаше. Това е първата голяма частна българска болница, част от верига по-малки лечебни заведения в Пловдив, Пазарджик и Пещера.

- Отделението по инвазивна кардиология ще бъде едно от водещите в тази болница. Продължаваме ли да водим в класацията по най–много сърдечно–съдови заболявания в света?

- Водещото място на България по сърдечно-съдови заболявания е мит на статистиката, който е удобен популизъм. В действителност дълги години липсваше адекватната кардиологична помощ особено в областта на инвазивната кардиология. За щастие през последните десет години се създаде програма за интервенционално лечение на миокардния инфаркт и се развиха достатъчно на брой катетеризационни лаборатории, които да покрият адекватно нуждите от този тип лечение.

- Въпреки че причините за сърдечно-съдовите заболявания би трябвало да са добре известни, нека пак да ги напомним с превантивна цел.

- Рисковите фактори за корнарната и мозъчно-съдова болест, най-общо казано, са: тютюнопушене, повишен холестерол, захарен диабет, артериална хипертония, намалена физическа активност.

- Каква е приблизителната статистика за нашата страна – повече умираме от инфаркти, или повече ги овладяваме?

- През последните години балансът е значително в полза на лечението и предотвратяването, което ще бъде още по-ефективно ако дълго очакваната забрана на тютюнопушенето влезе активно в сила.

- Тъй като интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания е едно от най-скъпите, следва най-важното: ще се работи ли в новата болница със Здравната каса?

- От 2003 лечението по клиничните пътеки за интервенционална кардиология е напълно покрито от НЗОК. През 2010 се направи неадекватно съкращение на някои от тези пътеки, което беше частично коригирано през 2011. Болница Софиямед ще работи напълно с НЗОК.

- Напоследък все повече се твърди, че нашите добри специалисти предпочитат да търсят работа навън, че след няколко години тук ще ни лекуват предимно ваши колеги от т.нар. страни от Третия свят. Без да внушавам, че те не биха били достатъчно компетентни, все пак как ще коментирате достоверността на този факт и какви са вашите колеги в новата болница?

- Българските лекари са с много високо ниво на подготовка и професионална компетентност, но често трудът им е неадекватно заплатен и отношението на обществото като цяло към лекарите за съжаление не е на необходимото равнище. В болница Софиямед ще работят едни от най-високо квалифицираните български медици във всички специалности: Д-р Валери Нецов акушерство и гинекология, Доц. Тони Георгиев и Д-р Бисер Бончев ортопедия, Д-р Пламен Петров гастоентерология, Д-р Иво Близнашки обща и коремна хирургия, Д-р Велев урология, Проф. Бусарски и Д-р Емил Кръстев неврохирургия, Д-р Икономов неврология, Д-р Маринчев ревматология, Д-р Павлов образна диагностика, Д-р Цеца Велкова и Д-р Хазърбасанов кардиология.