доц. Васил Каракостов

доц. Васил Каракостов Доц. Каракостов работи в болница „Св. Иван Рилски” в София и е един от водещите специалисти у нас в областта на вертебропластиката.
Доц. Васил Каракостов е роден през 1958 година в Смолян. Висшето си образование завършва в Медицински университет – Пловдив. През 1986 г. придобива специалност по неврохирургия. През 2004 г. получава образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност, а през 2006 г. става доцент. Специализира в Цюрих, Женева, Стокхолм, Мюнхен. Член е на най-престижната европейска организация за гръбначна хирургия AOSPINE. Доц. Каракостов работи в болница „Св. Иван Рилски” в София и е един от водещите специалисти у нас в областта на вертебропластиката.