Доц. Кузман Гиров

Доц. Кузман Гиров Доц. Кузман Гиров е началник катедра
Доц. Кузман Гиров е началник катедра "Хирургия" и началник на Клиника по съдова хирургия и ангиология при ВМА. Роден е на 18 септември 1951 г. в Пловдив. Завършва медицина във ВМИ – Пловдив 1977 г. Има специалности по хирургия (1984 г.), военнополева хирургия (1988 г.), съдова хирургия (1995 г.) Специализира във Франция и Швеция. Защитава дисертация за получаване на научна и образователна степен “доктор” (1999 г.) и доцент (2004 г.). Председател е на Българското национално дружество по съдова хирургия и ангиология, зам.-председател на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България, председател на Асоциацията на болните с болестта на Buerger, национален консултант на НЗОК.