Д-р Венцислава Недева

Д-р Венцислава Недева Завежда диагностично-консултативен кабинет по невроофталмология към МБАЛНП „Свети Наум“.
Д-р Венцислава Недева е главен асистент към Катедра по неврология на Медицински университет - София. Завършва Медицински факултет - София през 1973 г. Придобива специалност офталмология през 1976 г. Работи като главен асистент в Катедра по очни болести към Медицински факултет до 1983 г. Продължава като главен асистент невроофталмолог в Катедра по неврология. Специализира в Сан Франциско, Калифорния, Лондон, Токио, Лайпциг. Членува в Българското офталмологично и неврологично дружества. Член е на Европейската асоциация по невроофталмология IBRO. Завежда диагностично-консултативен кабинет по невроофталмология към МБАЛНП „Свети Наум“.