Напразно изхвърлихме вендузите!

Напразно изхвърлихме вендузите! Китайската медицина е успяла да се съхрани през вековете и да достигне до наши дни в своя чист, първоначален вид, запазвайки своята лечителска традиция.
През 1949 г. китайското правителство прави национална програма за научни изследвания в областта на традиционната медицина, за събиране и превеждане от старокитайски на най-ценните медицински книги. Целта е хилядолетният лечителски опит да достигне достъпно до съвременния човек.

Китайската медицина се разделя на четири направления.
Едното от тях е Джън-дзю. Това е иглотерапия и мокситерапия. Мокситерапията не е много позната като термин, но е метод, който върви ръка за ръка с иглотерапията. Моксите са билкови пурички, с които се третират точките и каналите на човешкото тяло с топлина. Този метод е изключително полезен за малките деца и за възрастните хора. Моксата дава чиста Ян енергия. А тази енергия е символ на имунитета на нервната система. С тези пурички се повишават защитните сили на организма, стабилизира се и става устойчива нервната система.

Към тези два метода спада и вендузотерапията. Ние сме я имали в нашата лечителска традиция, но за съжаление лесно се простихме с нея. Когато завърших образованието си в Китай и се върнах тук, в курсове започнах да възраждам вендузотерапията. Сега в много салони може да се види нейното приложение - като средство за лечение и масаж. В Китай и Русия например в болниците вендузотерапията се прилага официално. Тези три метода се прилагат в различни случаи. С игли и мокса се лекуват хронични заболявания, с игли и вендузи се лекуват остри състояния. В зависимост от вида на иглите са се формирали различни подразделения на акупунктурата. Има лечение по микросистеми -  лечение на ухото, ходилата, корема.
Разбира се, с микросистемите се лекуват по-малко болести, докато с корпоралната иглотерапия се лекува изключително голям брой заболявания.

Мъдрецът е казал, че той не лекува болестта, а я предотвратява. Всъщност китайската медицина се е зародила като превантивна медицина. Древните учени са успявали много преди появата на болестта да я диагностицират и така да се потисне развитието й и да се активизират защитните сили на организма и той сам да се справи с този проблем.

Друг клон е Туй-на.
Включва масаж и мануална терапия. В нашата медицина мануалната терапия е отделена като самостоятелен метод. В Китай хората, използващи практиките от първия и втория метод, са лекари. Обучават се 5, 8 или 9 години, в зависимост от университета. С магистърска и докторантска степен медицинското образование в Китай е около 10-12 години. Обучението в техните университети е изключително сериозно. Този втори клон има два подвида - масаж за възрастни и масаж за деца. Ние нямаме такава изградена система за масаж, обхващаща само детската възрастова група. С този вид масаж се прави профилактика и превенция на много хронични заболявания и се осигурява едно добро развитие на детския организъм. Масажът за възрастни включва елементите на кинезитерапията.

Третият клон е Ци-гун.
Тук се включват двигателни и медитативни упражнения. Те са изградени на базата на общата теория на китайската медицина, която е залегнала в тяхната философия и култура. На първо място това са Ин и Ян - биномното начало на живота. Ин и Ян се изразяват и с молекулата на ДНК. В този клон обучените стават специалисти по двигателна култура. Цели се генериране и хармонизиране на енергиите в тялото Т.е. да се постигне баланс във всички процеси на живия човешки организъм.

Четвъртият клон е Джун-яо.
Той е най-традиционен, но и най-непознат в световен мащаб. Това е китайската билкова медицина, най-общо преведено. Става въпрос за лечение с природни продукти. В този клон се прилагат над 1000 дарове от природата. Това са растения, животински продукти и минерали. Специалистите в този клон не правят прегледите на пациентите си, “раздробявайки” на отделни части здравословните им проблеми. Болните се диагностицират по пулса и езика, а рецептите се изготвят изключително индивидуално. За мен това е изключителна дарба. Казват, че най-добрите лекари се справят само с 10 продукта.
Към тези четири традиционни метода има други два. Единият е Шъ-ляо - наука за храненето, другият - Бао-дзиен - наука за дълголетието. Тези два клона също са се зародили в древността, а специалистите се основават на традиционната философия на древната китайска култура.

Любопитен факт е, че осемте основни философски учения могат да се изразят математически. Поради тази причина западните изследователи (нека споменем Джоузеф Нийдъм) признават, че източната медицина има по-стройна и логична система, отколкото европейската. Китайската медицина е съхранила традиции, философия и мироглед, които са доказали своята устойчивост десетки векове наред. Говорим за ценностна лечителска система, при която нито едно заболяване няма неизяснена етиология. Времето унищожава това, което не е ценно. А ценните неща се остават в народната памет и се съхраняват, за да могат да бъдат полезни на всяко едно следващо поколение.
Проф. Зоя Горанова

Проф. Зоя Горанова

Председател е на Българската асоциация по иглотерапия за кинезитерапевтите, която е член на Световната федерация по китайска медицина.

Проф. Зоя Горанова е родена в София. Завършва бакалавърска степен по акушерство, а после и кинезитерапия в Националната спортна академия. Завършила е китайска филология в Софийския университет, както и китайска медицина, иглотерапия и масаж в Пекин. Доктор на науките е в областта на китайската медицина и ...

информация за Проф. Зоя Горанова | още статий от Проф. Зоя Горанова